Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 23.08.2021 (poniedziałek). Zgłoszenia na bieg sprinterski oraz biegi popularyzacyjne odbywają się wyłącznie poprzez system zgłoszeniowy PZOS. Natomiast zgłoszenia ilościowe sztafet należy złożyć poprzez wiadomość e-mail na adres biuro@sportsentertainment.pl. Za prawidłowość danych zgłoszonych zawodników odpowiada osoba zgłaszająca. Warunkiem potwierdzenia zgłoszenia jest opłacenie wpisowego przelewem do 23.08.2021 (włącznie). W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach organizator zwraca 50% wpisowego. Rezygnację można zgłaszać do 29.08.2021, po tym terminie wpisowe nie będzie zwracane.

Płatności

Wszelkich opłat można dokonywać przelewem bankowym na konto:

91 1160 2202 0000 0004 5473 9046 Sports Entertainment Padniewko 78A, 88-300 Mogilno

W tytule przelewu należy wpisać nazwę klubu (imię i nazwisko zawodnika), za który wnoszona jest opłata. Zapotrzebowanie na faktury prosimy zgłaszać mailowo na adres biuro@sportsentertainment.pl. Poprzez dokonanie opłaty uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Biuletynem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji Mistrzostw Polski.